Foto: Uni Research
Forskning

Oversikt over forskningsinformasjon om Dirdalselva

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskningsinformasjon om Dirdalselva.

AnneGuro
tirsdag 09.oktober 2018 / 12:39

Gytefisktelling og kartlegging av habitatforhold

Gytefisktelling og kartlegging av habitatforhold for laks og sjøaure i Dirdalselva 2013-2014. Rapporten er utarbeidet av Uni Miljø og ble publisert i 2014 kan leses her. Forfattere: Helge Skoglund, Tore Wiers, Eirik Straume Normann, Gunnar Bekke Lehman og Ulrich Pulg

 

SAMMENDRAG: Høsten 2013 og våren 2014 utførte LFI Uni Research Miljø gytefisktelling og habitatkartlegging i Dirdalselva. Hensikten var å gi en oppdatert status for fiskebestandene, og kartlegge habitatforhold som et grunnlag for å vurdere mulige tiltak i vassdraget. 
Ved gytefisktellinger 23. november 2013 ble talt totalt 615 villaks, 9 rømt oppdrettslaks og 141 sjøaure. For laks var det en nedgang i forhold til i 2011 og 2012, men gytebestanden er over gytebestandsmålet med god margin og bestandsstatusen kan karakteriseres som svært god. Sjøauren er trolig noe underrepresentert ettersom tellingene ble gjort noe i etterkant av sjøaurens gytetid, men reflekterer allikevel den kritiske situasjonen for sjøauren i Ryfylke.  

 

Stor hannlaks (foto Uni R)
Stor hannlaks (foto Uni R)

 

 

Laksepar (Uni Research)
Laksepar (Uni Research)

 

 

Sjøaure (foto: Uni Research)
Sjøaure (foto: Uni Research)