Sone 4

Sone 4 strekker seg fra Gilja bro til Giljajuvet (ca 50 m nedenfor den hvite broen)

Populære fiskeplasser: 

Lett tilgjengelig langs fylkesvei 45

Fiske kun tilgjengelig på sørsiden av elva, langs fylkesvegen  (fv 450)

Oppsynsansvarlig:  Kjartan Gilje tlf 988 13 598

Pris døgnkort kr 480,-

1.-14 juni kr 600.-

 

Sone 4
Sone 4