Utlegging av Gytegrus
Sportsfiske

Fiskeforsterkende tiltak i Lundeåne / Hellelandvassdraget

Helleladselva
Fangst

Helleladselva

helleladselva
Sportsfiske

 

 

 

 

 

 

 

 

Elva gjennom Egersund

Nye nettsider er på plass og erstatter de gamle.

Fangst- statistikk i Hellelandvassdraget i 2018

Hellelandsvassdraget

Hva skjer med laksen i Lundeåna?