Inspirasjon

Inspirasjon

August 2017. Stor vannføring, og god fiskeaktivitet i Hellelandsvassdraget.

Arbeidsområder

Revidert og vedtatt på Årsmøte 20.mars 2017

Sportsfiske

Laksefiske for sesongen 2017. Åpner 01juli. Alle velkomne for hyggelige fiskeopplevelser.

Fangst- statistikk i Hellelandvassdraget i 2016

Hva skjer med laksen i Lundeåna?