Hellelandselva
Sportsfiske

Kortsalget åpner 1.juni hos scanatura.no

Priser: 

.....
Natur

Hellelandsvassdraget Juni-2018

Sommeren var ekstrem tørr med ekstremt liten vannføring

Gyaloni

Inspirasjon

xx
Inspirasjon

2017. Generelt mye nedbør og høy vannføring

Fangst- statistikk i Hellelandvassdraget i 2018

Hellelandsvassdraget

Hva skjer med laksen i Lundeåna?