8. Øvre Oddøyhølen

Fiskeplass i sone 1 i samarbeidsvaldet.