6. Oddøyøran

Fiskeplass i sone 1 i samarbeidsvaldet.