4. Halsahølen

Fiskeplass i sone 1 i samarbeidsvaldet.