36. Endavahølen

Fiskeplass i sone 3 i samarbeidsvaldet.