35. Smidammen

Fiskeplass i sone 3 i samarbeidsvaldet.