23. Fosstrøin

Fiskeplass i sone 3 i samarbeidsvaldet.