21. Nylendhølen

Fiskeplass i sone 3 i samarbeidsvaldet.