19. Nedre Teindammen

Fiskeplass utenfor rotasjonsfisket, som disponeres av Todalshytta.