17. Hagan / Bakkbygninga

Fiskeplass utenfor rotasjonsfisket, som disponeres av Todalshytta.
Benevnes Hagan fra venstre bredd, Bakkbygninga fra høyre bredd.