16. Rauåhølen

Fiskeplass i sone 3 i samarbeidsvaldet.