15. Teindammen

Fiskeplass i sone 3 i samarbeidsvaldet.