14. Øvre Skjorahølen

Fiskeplass i sone 2 i samarbeidsvaldet.