11. Tømmermelhølen

Fiskeplass i sone 2 i samarbeidsvaldet.