laks

Spenning og glede venter i Kongsfjordelva

Nå i helga starter fiskesesongen også i Kongsfjordelva. Mange laksefiskere er spente og glade for at vi også her oppe i nord kommer i gang etter en lang og hard vinter. Endelig få bytte snøspaden med fiskestanga. Så velkommen alle til Kongsfjordelva nå.

 

BJFF Info
torsdag 20.juni 2024 / 22:20

Sesongstart 2024 til Kongsfjordelva i Finnmark – et nasjonalt laksevassdrag. BJFF har i år igjen hatt en hektisk inngang mot sesongen. I fjor gikk mye av tiden med til forvaltningstiltak for å håndtere pukkellaks, mens det i år har blitt prioritert mer forefallende arbeid, i tillegg til et betydelig forvaltningsarbeid (info om prosjekter kommer i egen sak).

I Berlevåg Jeger- og fiskerforening er man også svært spente på hvordan sesongen blir, med nedgang i bestanden de siste årene friskt i minne. Vi følger også med på utviklingen i elvene rundt oss i Finnmark og resten av landet som startet sesongen for noen uker siden. Situasjonen virker å være alvorlig mange steder, blant annet i elver i Trøndelag der det allerede har blitt tatt grep og innført tiltak med fredning av større laks på grunn av dårlig innsig, og det snakkes også om å stenge fiske i nærmeste fremtid.

I andre elver i Finnmark er det litt tidlig å si, men det virker å være varierende der enkelte elver har hatt lovende start og i andre elver skuffende. BJFF tar forvaltningen på alvor og vil fortløpende vurdere bestandssituasjonen og ha et bærekraftig sportsfiske i elvene våre.

Vi håper på en god sesong for laksen i Kongsfjordelva med solid gytebestand til høsten, og håper samtidig at det kan høstes av et godt overskudd. Med nedgangen i så mange laksebestander, inkludert den negative trenden de siste årene her hos oss, ber vi om at alle som fisker viser hensyn og særlig beskatter stor fisk så lite som mulig.

Viktig info til de som skal prøve fiskelykken

  1. Fiskeravgift - Alle som har fylt 18 år og skal fiske anadrom fisk i vassdrag må huske å betale fiskeravgifta før en får kjøpt fiskekort i den elva det ska fiskes i. Den finner du her: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no
  2. Fiskeregler – alle som skal fiske i vassdraget plikter å sette seg inn i og følge fiskereglene for det spesifikke vassdraget de fisker i. Reglene for Kongsfjordelva finner du på vår nettside her eller på elvas side på Facebook. Her finnes regler både på engelsk og finsk.
  3. Fiskekort priser – På linkene finner du priser og regler for kortsalg for de ulike kategoriene og fiskesonene i vassdraget:

https://lakseelver.no/sites/default/files/Fiskekortpriser%20alle%20sone…

 https://lakseelver.no/nb/news/2024/04/priser-2024-prices-2024https://lakseelver.no/sites/default/files/Fiskekortpriser%20Kongsfjordelva.pdf

 

  1. Kjøp og bestilling av fiskekort: https://lakseelver.no/nb/news/2023/05/fiskekort-licenses-kalastuslupa
  2. Desinfisering - https://lakseelver.no/nb/node/22763/organisations/278
  3. Varsling av hendelser: https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser
  4. Overnatting: https://lakseelver.no/nb/news/2023/05/overnatting-accommodation-majoitus

Mye mer informasjon byr vi på hos Fcebook.