Laksefiske_Drevja
Norske Lakseelver

Sommarfiske for ungdommar

Rekruttering av nye laksefiskarar er ein prioritert oppgåve for Norske Lakseelver. De er framtidas fiskeforvaltarar!
I denne saka finn du ein oversikt over elvar med eigne prisar og opplegg for ungdom.

PerFredrik
mandag 17.juni 2024 / 08:40

I tabellen under finn du ein oversikt over elvar med eigne fiskekortprisar og -tilbod til ungdom. Sjekk den einskilde elva for spesifikke kriteriar.
For meir informasjon om dei ulike tilboda med ungdomsfiske, sjekk kolonna "kontaktinfo".

Hugs at sjølv om du fiskar gratis, er du også pliktig å følgje fiskereglane og rapportere fangst slik dei andre fiskarane. For å vite meir om fisken som blir fanga i elva, er det viktig du tar skjellprøvar av fisk du har avliva. Skjellprøvekonvoluttar finn du ulike stader i elva.
Du kan lese meir om skjellprøvar på Norsk institutt for naturforskning si nettstad, klikk her.
Er du over 18 år, må du hugse å betale Fiskaravgifta. Meir informasjon finn du her.

Dei norske lakseelvane er snart friskmeldt frå lakseparasitten Gyrodactylus salaris etter over 40 års kamp mot den dødelege parasitten. Hugs derfor å desinfisere alt fiskeutstyr du tar med deg til elva!

Får du fisk, vil vi gjerne dele opplevinga med deg på hashtaggen #norskelakseelver. Tagg oss gjerne, @norskelakseelver.

Skitt fiske!

Helsing medlemslaga i Norske Lakseelver

 

Fisketilbod:

Elv

Fylke

Korttype

Pris

Stad i elva

Alder

Nærmare informasjon

Merknad

NeidenFinnmarkDøgnkort

100 kr/døgn
Gratis*

Heile elva, utanom fluesonaUnder 17 årKarl Magne Arvola, 48188172Gratis fiske under 14 år på føresettes fiskekort.
SyltefjordelvaFinnmarkDøgnkort/SesongkortGratis (depositum på kr 300)Heile elvaTil og med året ein fyller 16Sjå Båtsfjord Jeger- og Fiskerforening si nettstadSesongkort for busette i Finnmark
KongsfjordelvaFinnmark 

0-16 år: Gratis

16 -17 år: kr 60

18-23 år bosatt i Berlevåg kommune: halv pris 

Alle sonar Ann G Søreng, 41249980 
KvalsundelvaFinnmarkDøgnkortGratisSone 1 og 2Under 16 årkvsff@yahoo.no 
3-døgns kortGratisSone 1 kvsff@yahoo.noFor deltakarar på festivalen "Vill ungdom"
SesongkortGratisHeile elvaUnder 16 årkvsff@yahoo.noBusett i Finnmark
AltaelvaFinnmark GratisHeile elvaTil året ein fyller 18 årALI, Aud Synnøve Hestvik - 95134764Utanbygds og innanbygds busette kan fiske 1.-16. juni. Innanbygds busette kan fiske 17.-23. juni.
AurekortGratisRaipas-sonaTil året ein fyller 18 årALI, Aud Synnøve Hestvik - 95134764Kun september
AurekortGratisNedstraums Alta bruTil året ein fyller 18 årALI, Aud Synnøve Hestvik - 95134764Heile sesongen

Mathiselva

Finnmark

Døgn/Veke/Sesong

Gratis, ein må betale serviceavgift til Inatur

Alle sonar

Under 16 år

Terje Balandin, 976 93 064

Det er kun tillate å avlive ein hannlaks i døgnet

BotnelvaFinnmarkDøgn/Veke/SesongGratis, ein må betale serviceavgift til InaturAlle sonarUnder 16 årTerje Balandin, 976 93 064Det er kun tillate å fiske etter sjøaure
Laukhelle LakselvaTromsSesongkortGratisAlle sonarInntil 18 årpost@laukhelle.noUngdom må løyse sesongkort på Intersport Finnsnes. 100 kr i depositum. Kortet må rapporterast, med eller utan fangst, innan 30.9.
SpildravassdragetNordlandSesongkortGratis, men ein må ha digitalt fiskekort. Sjå merknadAlle sonarUnder 16 årTrond Fagerli, trondfagerli69@gmail.comAlle må løyse gratis fiskekort frå Elveguidens nettstad, klikk her. Obligatorisk rapportering av fangst!
TeksdalselvaTrøndelagUngdomskortKr. 100Heile elvaFrå 12 til fylte 18 årJan Tøndelstrand, 41853272

Fiskere som har kjøpt kort kan ta med barn under 12 år for opplæringsfiske.

Det blir en dag med gratis fiske for 6 stk ungdom (16-22 år). Påmelding med trekning av kort.
Dato kommuniseres på Facebook og nettsider NL og Elveguiden
Oldelva i ØrlandTrøndelag

Ungdomsfiske

Førstegangsfiske

Bambusfiske
Gratis ut året ein fyller 15 årHeile elvaUt året ein fyller 15 årHarald Kolven, harko@trondelagfylke.no

Sjå informasjon frå forvaltningslaget under:

"Fiskere kan ta med seg opp til to barn/ungdommer under 16 år i elva for opplæringsfiske. Det forutsettes at opplæringsfiskeren selv har gyldig fiskekort. Fanger barnet/ungdommen fisk, rapporteres dette på fiskekortet til opplæringsfiskeren.

Bambusstangfiske er gratis i elva. Bambusstangfiskere kan kun benytte klassiske helbambusstenger med eventuelt påmontert en enkel mark-snell som ikke muliggjør at snella brukes til kasting. Fisket er forbeholdt norske statsborgere. Slik som andre fiskere har også bambusstangfiskere plikt til fangstrapportering og å ta skjellprøver av fangst. Før fisket starter må bambusstangfiskere registrere seg i en egen bok hver gang et slikt fiske starter.

Fiskere som har løst fiskekort kan også ta med seg en annen voksen fisker på «førstegangsfiske» uten at denne trenger å løse eget fiskekort. På samme måte rapporteres førstegangsfiskeres fangst på fiskekortinnehaverens fiskekort.
SurnaMøre og Romsdal Ulik praksis, se nettside   Sjå nettsida, klikk her
EiraMøre og Romsdal2 stk gratis døgnkort + 10 gratis sesongkort til lokale ungdommar under 18 årGratis + rabattert pris på døgnkort og sesongkort for medlemmar mellom 18 – 25 år.Sonane som disponerast av Nesset jeger- og sportsfiskarlagTil fylte 18 år.
Rabatt 18-25 år.
Ole Johnny Jensen, Nesset jeger- og sportsfiskarlag, 46635883

Kort må løysast hjå iNatur.no, klikk her.

Hugs! Eira arrangerer Camp Villaks i august

TressaMøre og RomsdalDøgnkort/GrunneierkortGratis fiskekort. Tressakortet må betales.Alle sonarTil og med 17 år

Hans Jakop Frostad, 99285911

Klikk her for fiskekort og fiskereglar
AustefjordvassdragetMøre og Romsdal GratisAlle sonarUt året ein fyller 17Eldar Nes, 92667264 
DaleelvaVestland12 timars kortUngdom under 16 år fisker gratis i følge med voksen kortinnehavarAlle sonarUt året ein fyller 16 år

Inge Sandven, 99538473

All villaks er freda
FiggjoRogalandUngdom under 16 år kan nytte føresettes fiskekort. Ein kan ikkje fiske samstundes på same fiskekort    
HellelandselvaRogaland

 

Vekeskort - kr. 50

Sesongkort - kr. 100

Alle sonarUt året ein fyller 18 år

Ståle Svalestad - 926486665 / post@ehe.no

Sjå Elveguiden.no for kortsalg og fiskereglar
SokndalselvaRogalandUngdomskortKr. 100Grøn soneUt året ein fyller 17 årMagnus Frøyland, 95891567Sjøaure er freda

Mandalselva

Agder

Døgn- og sesongkort

Gratis

Sone 1 og 3

Til og med fylte 18 år

Karl Gjermund S Damli, 90144337

I nokre tilfelle må eit depositum på kr. 100/200 betalast. Dette tilbakebetalast etter levert fangstrapport

Døgnkort

Gratis i åpne del-sonar

Sone 2 og 4

Til og med fylte 18 år

Karl Gjermund S Damli, 90144337

I nokre tilfelle må eit depositum på kr. 100/200 betalast. Dette tilbakebetalast etter levert fangstrapport

TovdalselvaAgderSesongkortGratisAlle sonar utan stongbegrensningOpp til 18 årErik Aamlid
Mobil: 46696480
Vidar Flaa
Mobil: 97779697
 

Gratis ungdomskort kan skaffast ved å kontakte Erik Aamlid på 46696480/erik@birkelandelektro.
no eller kontakte
Birkenes sportsfiskeforening, post@birkenessportfisk.no.

Elles kan ein få fiskekort hjå Scanatura for kr. 50 +
Scanaturas tjenestegebyr.

NidelvaAgder GratisAlle sonar opne for fiskeUnder 18 år

 

NB! Alle kvinner fiskar gratis
StorelvaAgder Gratis. Gratis fiskekort må registrerast på Elveguiden.noAlle sonarUt året ein fyller 18 årWerner Grow, 48281893Fiskereglar og gratis fiskekort hjå Elveguiden
DrammenselvaBuskerud GratisSone Blå VestUt året ein fyller 16 årØstsiden Jeger- og Fiskerforening, klikk her7. september blir sona stengd for alle andre fiskarar enn ungdom 12-18 år.

 

Er ikkje fisketilbodet ditt nemnt i oversikta? Send oss ein e-post på post@lakseelver.no.