BJFF Årsmøte 2024
Forvaltning/Årsmelding

Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøte i Berlevåg JFF 2024, på Havblikk kafè

Hanne Sørvik
mandag 11.mars 2024 / 12:59

I helga avholdt BJFF årsmøtet der sesongen 2023 ble oppsummert med
utvalgsrapporter, sesongen og bestandsituasjon i elvene, bekjempelse av pukkellaks,
regnskap og mere til. I tillegg var tema om hvordan en kan rekruttere flere unge og
hvordan foreninga skal klare å drifte foreninga og elvene fremover med stadig økt
arbeidsmengde og minkende medlemstall.


Det ble foretatt valg i styret og de ulike utvalgene der de fleste fortsetter sine verv. Av
endringer overtar Hanne Sørvik som nestleder og sekretær etter Arild Hammeren og
Siw Andreassen, mens Geir Westberg tar over som leder av jaktutvalget etter Arild.
Sindre Schulstad kom inn i fiskeutvalget. BJFF takker for innsatsen til de som har
takket av, og ønsker både nye og gjenvalgte velkommen til å bidra for foreninga

 
Sesongen 2024 ble planlagt med budsjetter, arbeidsplan og flere aktuelle saker for
foreningen og elvene. Det ble gjennomgått om bestandssituasjonen i elvene og en er
bekymret for utviklingen særlig i Kongsfjordelva. Det er viktig å holde følge opp
bestandskontrollen fremover slik at riktige og nødvendige tiltak kan tas.
Fiskereguleringer videreføres fra i fjor.


Bekjempelsen av pukkellaks var på mange måter en suksess, men det krevde også
store ressurser av foreningen, der flere av foreningas medlemmer jobbet dugnad mer
eller mindre hele sommeren. Det er derfor nødvendig å finne løsninger for å
effektivisere dette i fremtiden.


Tjue aktive engasjerte medlemmer deltok og diskuterte sakene. Flere saker fra styret
og en innkommet sak ble drøftet, og det endte med stor enighet der blant annet
følgende ble vedtatt:


1) Tiltak for å få flere unge i kommunen interessert i foreningsdrift, jakt og fiske:
For de under 23 år:
- Innføre halv pris på fiskekort til bosatte i Berlevåg for de mellom 18 og 23 år.
(Alle under 18 år har allerede redusert pris og de under 16 år gratis).
Det jobbes også med å finne ulike premier til alle unge under 23 år som bidrar
på dugnad.

2) For å få økt dugnadsinnsats - mer premiering av de som jobber dugnad.
Vi i BJFF er så heldige å ha stor dugnadsånd blant flere av våre medlemmer,
men med stadig færre Berlevåginger og betydelig økt mengde
arbeidsoppgaver de siste årene er vi rett og slett for få. Det blir for stor
belastning på enkelte og vi behøver derfor flere hender på dugnad.
Vi jobber med ulike løsninger for å få frem reelle fordeler til de som bidrar,
deriblant flere fordeler innen tilgang på fisket, men der har vi foreløpig ikke
kommet til enighet med FeFo. De som jobber dugnad, har pr i dag noen
fordeler i tilgang på fisket og redusert pris på fiskekort, men fordelen er liten
sammenlignet med de som ikke bidrar.
Det jobbes med å finne ulike premier som trekkes ut til noen heldige blant de
som jobber dugnad i år.


3) Det blir en liten økning på fiskekortpriser i de fleste kategorier i Storelva og
Kongsfjordelva.


4) Ny forpakterkontrakt: Ny forpakterkontrakt skal undertegnes fra 2025 og det
arbeides med å bli enig med FeFo om betingelsene. Styret jobber med dette
utover våren.


5) Vilkårene for å få tilgang på seniorkort justeres til at en må ha gjort dugnad i
minimum 5 av de 10 siste årene for å få tilgang på seniorkort, i tillegg til øvrige
vilkår (Medlem minimum 10 år, fylt 65 år og fast bosatt i Berlevåg). Seniorkort
er en fin premiering for de som har hatt lang og tro tjeneste for foreninga.


6) Innkommet sak: Om utvidet fisketid etter innlandsfisk på Buetjern: Årsmøtet
støtter å utvide fisketiden for isfiske på Buetjernet til ut mai, og tilrettelegge for
innlandsfiske ut september.

Vi kommer tilbake med konkrete priser, regler som skal inn til godkjenning hos FeFo,
samt om dugnad og annen info utover våren.

BJFF takker alle som møtte opp og har bidratt gjennom året som gikk. Det har vært
stor innsats og det forventes nok et hektisk og spennende år for BJFF.