Sommer 24

Spennende sommerjobber

Elveoppsyn i Storelva og Kongsfjordelva sesongen 2024 

Hanne Sørvik
tirsdag 30.januar 2024 / 11:35

Vil du jobbe med elveoppsyn, salg av fiskekort og forvaltningsarbeid? Det vil opprettes flere stillinger som elveoppsyn i Storelva og Kongsfjordelva. Send søknad til Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) for sesongen 2024 med hva du ønsker å jobbe med og hvilken periode. Kontakt oss gjerne på epost eller telefon om du behøver mer info. 

 

 KONGSFJORDELVA 

 

I Kongsfjordelva er det vaktordning i perioden fra 20. juni til 30. september. Arbeidet omfatter hovedsakelig salg av fiskekort, informasjon til fiskere, elveoppsyn, utleie og enkelt vedlikehold av hytter, bidrag i forvaltningsarbeid samt en del annet forefallende arbeid. Her er det mulighet for en flott og spennende sommerjobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som samtidig liker å være mye ute i naturen. Elveoppsynet bor i foreningens hytte under oppholdet. Kongsfjordelva er en idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret. Vassdraget er inndelt i tre fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i et vakkert og fuglerikt brakkvannsområde i fjordbunn. Kongsfjordelva er et nasjonalt laksevassdrag i Berlevåg Kommune nord på Varanger-halvøya i Finnmark. 

For mer informasjon om elva sjekk vår hjemmeside, http://kongsfjordelva.no/ eller våre facebooksider.

 

 STORELVA i Berlevåg Elva munner ut i havneområdet i Berlevåg og er fersk å regne som lakseelv. Elva har omtrent 18 km lakseførende strekning og renner gjennom flott barskt dalføre, så her er det en unik mulighet for den fjellvante som liker å være ute i uberørt vill natur. Vaktperiode 30. juni til 15.september.

 

De ansatte vil i samarbeid med daglig leder i BJFF og aktuelle utvalgsledere legge opp arbeidsrutinene etter gjeldende instruks. Det kan også komme andre arbeidsoppgaver. Ønsket kompetanse elvevakter - Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige. - Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs. - Erfaring fra oppsyn. - Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, gjerne også finsk. - Stor fordel med egen bil - Gjerne ha erfaring fra forvaltningsarbeid, drivtelling og lignende Plettfri vandel kreves. Søknadsfrist 15.mars 2024. Opplys i søknaden hvilke tidsrom du ønsker å jobbe. 

 

Også frivillige vakter oppfordres til å kontakte oss om hvilke tidsrom du kan bidra.

 

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til Daglig leder Ann Guttormsen Søreng : epost: angutts@gmail.com eller i posten til Berlevåg Jeger- og fiskerforening, v/ Ann Søreng, 9980 Berlevåg. 

Vi kan også kontaktes på telefon:

Ann: 41249980