julehilsen

GOD JUL OG GODT NYTTÅR FRA OSS

For BJFF og våre medlemmer har året vært krevende. Aldri før har aktiviteten vært større, oppgavene og utfordringene flere. Vi kan gå inn i det nye år med visshet om at vi har gjort det vi kunne for å berge elvene og våre fantastiske bestander av laks og sjørøye for oss selv - og for kommende generasjoner.

BJFF Info
søndag 24.desember 2023 / 11:47

2023 er i ferd med å ebbe ut i det som ble et krevende, men også lærerikt og inspirerende år for oss i Berlevåg JFF. Invasjonen av pukkellaks til elvene våre ble like dramatisk som ventet. Tusenvis kom til våre elvemunninger, men heldigvis var vi denne gangen godt forberedt. Sammen med Huawei og samarbeidspartnere var felleløsningen på plass både i Storelva og Kongsfjordelva. En løsning vi de siste 3 år sammen har utviklet for å stoppe pukkellaksen og gi vår egen laks og sjørøye fri og sømløs tilgang.

Nøkkelen for at vi har lyktes har vært en mix av ny teknikk, KI (kunstig intelligens) og vår egen kunnskap om elvene og fiskebestandene, samt en uendelighet av dugnad fra våre medlemmer og ansatte. Glemmes skal heller ikke utstyr og support fra Statsforvalteren, fra næringsliv, bankfond og Berlevåg kommune og mange private bidrag - uten dette hadde vi ikke lyktes og hatt tusenvis av pukkellaksgytinger i elvene våre.

Når vi i dag setter status – kan vi trygt si at vi landet på beina og fikk stoppet pukkellaksen. Utfordringen med den russiske invaderende arten er som sagt krevende. Det har gitt oss også muligheter for å innhente kunnskap og teknikker, og har i tillegg vært med på å knytte mange nye og nyttige bekjentskap og samarbeid med flere forpaktere, forskningsmiljøer og mange andre som er interessert og jobber for bevaring av vår atlantiske laksestamme.

Med dette takker Berlevåg JFF dere alle for et fantastisk samarbeid og ønsker dere alle ei riktig God jul og Nytt år.