Fagsamling Flesland
Oppdrett

Foredrag fra seminar om villaks og akvakultur

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver arrangerte fagseminar om villaks og akvakultur på Flesland 26. oktober.

PerFredrik
tirsdag 31.oktober 2023 / 11:09

Vi takker alle som deltok på seminaret for en fin dag sammen i Bergen!
Her kan du finne PDF-versjon av av foredragene som ble holdt under seminaret.

Seminaret ble kringkastet, opptaket finner du ved å klikke her.

Tid

TittelForedrag
10:00 – 10:10

Status for norske villaksen i 2023
Torfinn Evensen – Norske Lakseelver

10:10 – 10:45

Presentasjon av Havbruksutvalgets NOU
Hvordan bør tillatelsessystemet for akvakultur innrettes for fremtiden?
Linda Nøstbakken – Leder av Havbruksutvalget

10:45 – 11:05

NOU-ens betydning for havbruksnæringen, og for selskaper som Eide Fjordbruk?
Sondre Eide – Eide Fjordbruk

 
11:05 – 11:20NOU-ens betydning for vill, anadrom laksefisk
Sigurd Hytterød – Norske Lakseelver
11:20 – 11:40Samfunnsøkonomiske betraktninger rundt tillatelsessystemet slik det er foreslått i NOU-en
Oddbjørn Grønvik – Menon Economics
11:40 – 12:35Debatt med inviterte stortingspolitikere 
13:35 – 13:55Rømt oppdrettslaks
Risiko for ytterligere genetisk endring hos villaks
Monica F. Solberg – Havforskningsinstituttet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
13:55 – 14:20Genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – Status 2023
Ola Diserud – Norsk institutt for naturforskning
14:40 – 15:00Oppsummering av tiltak mot pukkellaks i 2023
Atle Kambestad – Miljødirektoratet
15:00 – 15:35

Utfordringer for villaksen i lys av forventede klimaendringer
Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings nye trusselvurdering for sjøørret

Knut Wiik Vollset – NORCE Norwegian Research Centre og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

15:35 – 15:40

Ja, vi kan redde villaksen hvis vi vil!
Oppsummering
Torfinn Evensen – Norske Lakseelver