Aagardselva - Langhølen
Morgenstemning fra Langhølen.Foto: Espen U. Gundersen
Elveside/Årsmelding

Årsmøte 2024

Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA)
ønsker velkommen til årsmøte 2024.

Dato: Tirsdag 12. mars 2024 kl 19:30
Sted: Soli Brug
Aagaardveien 77, 1719 Greåker

Morten Løkken
onsdag 18.oktober 2023 / 19:17

 

Medlemmer av NGOFAs styre, det vil si de fire faste styremedlemmene – formann, nestformann, kasserer og sekretær – pluss de valgte styrerepresentantene fra samtlige medlemsorganisasjoner: de elleve jeger- og fiskerforeningene, de fire kommunene samt grunneiere og rettighetshavere, møter til Styremøte i forkant av årsmøtet kl 18:00.

Det blir enkel bevertning i forbindelse med årsmøtet.

Hvis noen av våre medlemsorganisasjoner har ny representant til styret i NGOFA ber vi om at korrekt navn, telefon, adresse og mailadresse sendes til oss, slik at våre kontakt lister kan oppdateres. Korrekt informasjon sendes til undertegnede. 

Frist for innsending av saker og forslag til årsmøtet er 30. januar 2024.
Sendes på mail til tr-pett@online.no eller molokken@broadpark.no

Morten Løkken
Sekretær NGOFA
Tlf: 99096211
Mail: molokken@broadpark.no