Laksforsen 24.juli

Oppgang Laksforsen 28.07-11.08.2023

Denne perioden har det passert 2170 fisk. 1705 av disse er Laks og 465 ørret.

Totalt passering 2023 er 3318 Ørret og 3179 Laks.

Vi har passert totalet fra 2022, da gikk det opp totalt 4118 Ørret og 2804 Laks.

Børre Rystad
søndag 13.august 2023 / 18:56