Fella

Suksess for BJFF i kampen mot pukkellaksen

Fiskeforeningen ytterst ute på Varangerhavlvøya - BJFF, har hittil hatt stor suksess med sine pukkellaksfeller som driftes med KI (kunstig intelligens). Både i Storelva og Kongsfjordelva gjør fellene nå både sortering og oppgangstelling. Elvenes egne bestander av laks og sjørøye slippes sømløst og uhindret forbi - pukkellaksen derimot stoppes og fanges inn.

BJFF Info
mandag 24.juli 2023 / 09:05

Pukkellaksinvasjonen som har kommet til våre lakseelver i Norge er en stor og økende trussel. Hittil har elvene helt i nord blitt hardest rammet - men pukkellaksens hastige vekst og utvikling vil i årene fremover påvirke flere elver over hele landet. Om ikke bestandsuåviklingen stanses kan pukkellaksen påvirke negativt utviklingen av vår egen sårbare bestand av atlanterhavslaks.

BJFF har siden 2020 samarbeidet med Huawei Norge om å utvikle fellesystem som både stopper pukkellaksen og er et viktig hjelpeverktøy i forvaltning av lakseelvene. Det var først i Storelva ved Berlevåg den første felletypen ble lansert og utprøvd i 2021, så det et nytt utviklingstrinn innsatt med aktiv sortering av innkommende fisk i 2022, og nå i år er fellen i Storelva og Jernbanebroa langt på vei en klar suksess. Elvens egen laks og sjørøye slippes rett og uhindret forbi, mens pukkellaksen stoppes og bures inne.

Nytt iår er en videreutvikling og tilpasning av KI- systemet for Kongsfjordelva. Den nye installasjonen der ble aktiv nå i juli, og har allerede bevist at all oppgang av pukkellaks stoppes og fanges opp. Ikke en eneste pukkellaks er sluppet gjennom systemet. Om du er nysgjerrig på hvordan systemet fungerer - ta en titt på vår video fra Kongsfjordelva og KI- systemet.

https://youtu.be/obqxGPhReUY