Laksforsen 24.juli

Oppgang i Laksforstrappa, uke 30

I perioden 17.07 til 24.07 har det passert 1421 fisk fordelt på 685 laks og 736 ørret.

Stine Eiterstraum
lørdag 29.juli 2023 / 19:59

Til sammen er vi nå oppe i 2 853 ørret og 1473 laks.

I fjor på samme tidspunkt hadde det passert 1632 ørret og 625 laks. Det har også gått flere stimer med fisk, i slike tilfeller regner telleren én eller to fisk. Riktig antall vil bli rapportert på slutten av året. Derfor er de oppgitte tallene minimumstall.

Fra og med den 25. og frem til i går har vi hatt problemer med nettet på Laksforsen, vi har derfor ikke mottatt rapporter for de siste dagene. Feilen er rettet og ny rapport kommer i kveld. De rapportene som ikke er sendt er i midlertid lagret på serveren på Laksfors, sik at de fiskene som ikke er med nå, blir rapportert på sluttene av året. Anslagsvis har det passert om lag 100 fisk per dag siden mellom den 25 og den 28, slik at ca 400 fisk mangler i dagens regnestykke.