Laksforsen 09.07.23

Oppgang i Laksforstrappa, uke 28

Ny oppdatering fra telleren i Laksforsen. 

Mellom 02.07-09.07 har det passert 158 laks og 539 ørret. Totalt er vi nå oppe i 332 laks og 703 ørret. Og til info har det passert 130 fisk allerede i  den 10.07 

Den 11.07 i 2022 hadde det passert 165 laks og 379 ørret. 😊

Vi registrerer også noe smolt på tur ned.

 

 

 

Stine Eiterstraum
onsdag 12.juli 2023 / 00:19