Laksforsen 03.07.23

Oppgang i Laksforstrappa

Stine Eiterstraum
mandag 03.juli 2023 / 11:08

Siste rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at det til nå har passert 174 laks og 164 sjøørret. I tillegg gjenstår det artsbestemmelse av 41 fisk, men sannsynlig er de fleste ørret opplyses det. 

Vi prøver å komme med rapport på oppgang ukentlig, gjennom sesongen. 

Minner om at det skal tas skjellprøver og otolitter/hoder av avlivet laks fra områder nedenfor Laksfors. 

l
Oppgang laksfors 3.7.23