Laksforsen uke 29

Oppgang i Laksforsen, uke 29

Ukens oppdatering fra telleren på Laksforsen.

Stine Eiterstraum
mandag 17.juli 2023 / 10:45

Mellom den 10.07 og den 16.07 har det passert 1870 fisk, fordelt på 1414 ørret og 456 laks. Vi har også hatt en and på tur igjennom telleren. Totalt er vi nå oppe i 2117 ørret og 788 laks. Og til info går det store mengder fisk nå. Første gang i år sees det at det går stimer. Telleren underestimerer derfor antall fisk, men de tas på den manuelle gjennomgangen. Det har passert godt over 300 allerede i dag 17.juli, og mye er laks.