Desinfiseringstasjon ved Foss bru

Vær obs på syk laks

Vi minner om at alle fiskere er pålagt å gjøre forebyggende tiltak for å unngå spredning av fiskesykdommer. Fiskeutstyr kan desinfiseres på vår selvbetjeningsstasjon ved Foss bru.

MaritBogen
Mandag 10.juni 2019 / 06:54

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet fikk i slutten av mai 2019 melding om syk og død villaks i Enningdalselva i Østfold. Den syke fisken hadde tydelige sår på og ved finnene og blødninger i huden under buken. Det er ikke klart hva laksen lider av. I ettertid kom det meldinger om lignende sykdomstegn hos villaks i andre elver i Sør-Norge.

Fiskere som finner, observerer eller får syk laks med skader, må straks melde ifra til elveierforeningen v/ Audun Alseth, tlf: 934 97 568.