Berlevåg 1944
Berlevåg julen 1944. Brent og rasert, man hadde mistet alt. Likevel tok medlemmene i BJFF seg tid å gjenreise foreningen og få forvaltning og kontroll i gang i Kongsfjordelva.
FOTO: SCANPIX / NTB SCANPIX

Skal du på dugnad ...?

For Kongsfjordelva står vi nå trolig foran et tidsskille. Klarer vi ikke å stoppe oppgang og etableringen av pukkellaksen kan mye være tapt. Deriblant vår unike laksebestand som BJFF i over 80 år har jobbet for å bevare. Derfor trenger vi også din dugnad.

BJFF Info
onsdag 24.mai 2023 / 11:00

Det er en reell trussel som snart ankommer våre laksevassdrag her nord. Den russiske pukkellaksen, utsatt og hentet fra Stillehavet til lakseelvene på Kola på -50 tallet. En utsetting som har vokst ut av alle proposisjoner, og truer nå også våre elver.

Den russiske laksen har vist seg å være enormt tilpasningsdyktig. Vekstpotensialet til nettopp pukkellaksen er stort og raskt – mens vår egen laks bruker 5-6 år å nå smoltstadiet og være klar for vandring og vekst i havet, bruker pukkellaksen en knapp vinter og vår for det samme. Den er en miljøvinner og sprer seg nå langt utenfor Russlands grenser – og større trussel for vår egen laks har man trolig ikke sett i moderne tid.

Vi må stoppe den

Det jobbes nå intenst i BJFF for å forberede den kommende sesongen, og dessverre også en forventet pågang og oppgang av pukkellaks. Etter prognosene kan det forutses tusentalls allerede fra slutten av juni. I begge våre elver (Kongsfjordelva og Storelva) kommer feller som stenger av vassdragene og gis mulighet for å sortere ut den uønskete pukkellaksen. Våre feller skal driftes med Ki- kunstig intelligens, men tross det forventes et enormt ekstraarbeid denne sesongen.

Det er flere grunner til at pukkellaksen ikke ønskes etablert i lakseelvene våre. Først og fremst at den hører ikke til i våre elver, og vi vet for lite om arten kan tilføre vassdragene og de lokale bestander sykdom – eller betydelig endret oppgang og adferd. Livssyklusen til pukkellaksen som dør etter gyting er heller ikke problemfri, den ukjente biomassen kan endre det maritime miljø og er klart en direkte vannforurensing. Vi i BJFF frykter pukkellaksen.

La oss se på historien

Speilet opp mot den trusselen vi ser kommer, kan tiden være der nå å se tilbake på vår historie i BJFF. Der har lokale ildsjeler gjennom over 80 år gjort sitt beste for å bevare Kongsfjordelva. I 1945 når hele Berlevåg lå nedbrent etter krigen, ikke et hus var bevart, men likevel tok kommuneledelsen grep om å få reetablert foreningen og arbeidet startet med å sikre Kongsfjordelva og laksen. BJFF kom i gang tross alle kriser i den hektiske etterkrigstiden. Det arbeidet som ble gjort den gang skal vi med stolthet minnes, det var banebrytende og viktig for både elva og laksen.

Noen små eksempler: - Foreningen fredet fossen i 1947, man ønsket å stoppe et utstrakt rovfiske, og få fossen som et vernet og skjermet område for laksen. Merket som den gang ble tegnet i berget ved Fosseporten er synlig fremdeles i dag. Det hører med til historien at den lokale fredningen ble først godkjent av staten 20 år senere.

- Da vakthytta der nedenfor fossen skulle bygges påla foreningen alle medlemmer å komme til Kongsfjorddalen for å jobbe dugnad – og alle skulle ta med en flyplank hver fra krigsetterlatenskaper på flyplassen for å bygge hytta. Dette var i de hektiske etterkrigsårene hvor alle hadde tapt nesten alt av hus og hjem. Likevel prioriterte man elva og laksen. Likevel dro man på dugnad for elva. Det hører med til historien at mange kom, og vakthytta ble bygd.

De ildsjelene som den gang etter krigen driftet foreningen var svært forutseende og dannet grunnlag for et forvaltningsarbeid BJFF senere har blitt landskjent for.

Din dugnad

Den historien vi har fortalt fra etterkrigstiden viste et enormt lokalt engasjement for elva, laksen og foreningen i en krisetid. Nå er tiden der at en ny stor lokal innsats er nødvendig, og BJFF ber medlemmene ta del i dugnad som kommer både i Kongsfjordelva og Storelva.

Oversikt over dugnad muligheter kommer under her. BJFF belønner aktiv dugnad med rimeligere døgn og mulighet for flere døgn. Likevel skal vi påpeke at den dugnaden du skal utføre er med på å bevare elvene for fremtiden. La oss minnes med stolthet de som tok grep etter krigen for foreningen og laksen. Nå snart 80 år senere er det vår tur. Derfor ønsker vi deg velkommen til dugnad i Kongsfjordelva eller Storelva i sommer – turen er kommet til oss å skrive historie, og ikke minst å gjøre en innsats for at fremtidige generasjoner skal få oppleve levende elver og mange nye fiskehistorier.

Velkommen til dugnad.

DUGNADSHELGER

KONGSFJORDDALEN

10.-11. juni – klargjøring hytter og andre forberedelser til sesong.

Kontaktperson/påmelding

Ann Søreng Telefon +47 412 49 980
Eller e-post; angutts@gmail.com

16.-18. juni - Montering av felle i Fjordbunn. Det blir arbeid både på land og i vann.
Kontaktperson/påmelding Geir Kristiansen
Telefon: +47 958 43 573

Påmelding til hjelp med pukkellaks i sesongen – fra ca 20. juni – 5 september 

Kontaktperson/påmelding – Håvard Vistnes +47 477 58 270

____________________________________

STORELVA

7.- 11. juni –

det skal klargjøres til utsetting av fella. Her blir det behov for både personer som kan jobbe i elva og noen som kan bistå på land med tilrettelegging, frakting og annet.

Kontaktperson/påmelding Geir Kristiansen telefon: +47 958 43 573

Påmelding til hjelp med pukkellaks i sesongen – fra ca 25. juni – 5. september

Kontaktperson/påmelding – Ann Søreng Telefon +47 412 49 980 eller e-post; angutts@gmail.com

Det er også en del arbeid som skal gjøres også før de oppsatte dugnadshelgene - ta gjerne kontakt om du ønsker å bidra også da.

Dugnad i Storelva og Kongsfjordelva er likestilt og kvalifiserer til kjøp av dugnadsdøgn og inntil 5-døgnskort, i tillegg til redusert pris.
_______________________________________

Generell kontaktinfo BJFF

Generell info om dugnad og drift: 
Daglig leder Ann G Søreng: angutts@gmail.com Tel.41249980

Leder i BJFF: Geir Kristiansen: 
e-post; geirk67@gmail.com
Telefon 958 43 573

Fiskeutvalget/slusa: Håvard Vistnes 
tel 47758270 kongsfjordelva@gmail.com

Hytteutvalget: Terje Hansen tlf 414 01 299, hansenterje9@gmail.com

Arbeidsutvalget Storelva: Stein Rune Solli tlf 99702393