Storelva tørke 2021

Årets sesong i Storelva

Årets sesong i elva tørket rett og slett bort og vannet kom ikke før etter fiske slutt 15 september. Det ble tatt kun fire fisk på elva men selv om lite vann og høy temperatur så var det god oppgang på laks. Spesielt på mellomstor laks. Sjøørret var det lavere oppgang på i år men info fra side bekker i området så virker det som normal oppvandring.

WernerGrov
Søndag 14.november 2021 / 10:05