Storelva Strengselva 2021 (1).JPG
Storelva Strengselva 2021 (2).JPG
Storelva Strengselva 2021 (3).JPG
Storelva Strengselva 2021 (4).JPG

Viktig sideelv til Storelva

WernerGrov
torsdag 27.mai 2021 / 16:35

Strengselva er en mindre sideelv til Storelva, den strekker seg 3,5 km gjennom dyrket mark og delvis langs gamle E18. Her arbeides nå iverksetting av tiltak for å hindre utvasking av sedimenter. Der er utarbeidet tilstandsrapport og tiltaksrapport og klarering med grunneiere pågår. 

En har arbeidet i ca tre år for komme dit en er i dag og mye dokumentering og historikk er hentet frem for å kartlegge gamle elveløp samt kartlegging av  arter. 

Elva er av stor viktighet for sjøørret, laks og elvemusling. Tiltakene en satser på her håper en kan bidra til at restaureringsløsninger og oppfølging av tiltakene kan være av nytte for andre prosjekter.