Bjff

Referat fra årsmøtet

Det er pukkellaksen og bekjempelsen av den som preget Årsmøtet i BJFF i slutten av februar. Med mange tiltak, store kostnader og usikkerhet. En annen sak var om foreningen skulle endre på de urgamle vedtekter som satte rammer for hvem som kunne bli medlemmer her.

BJFF Info
lørdag 04.mars 2023 / 11:21

Sist helg avholdt BJFF årsmøtet der sesongen 2022 ble oppsummert med rapporter fra utvalgene, elvevaktene, sesongen i elvene, regnskap og mere til. Det ble foretatt valg i utvalgene der de fleste fortsetter sine verv. Av endringer ble Jan Bertheussen erstattet av Morten Hansen som varamedlem til styret, og Kristine Loe tar over i valgkomiteen for Stig Søreng. Maria Moen kom inn i fiskeutvalget  Sesongen 2023 ble planlagt med budsjetter, arbeidsplan og flere aktuelle saker for foreningen og elvene.

Vel tjue engasjerte medlemmer deltok og diskuterte sakene. Det var ikke kommet noen saker utenfra men styret hadde foreslått flere. Det endte med stor enighet og blant annet følgende ble vedtatt. 

-       Årets dugnad blir fokus på bekjempelse av pukkellaks. Foreningas pukkellaksutvalg jobber med planlegging av dette og mere info kommer senere på våren.

-       Jaktutvalget vil gjerne ha en ekstra person som kan være jegerprøveinstruktør, så det oppfordres til å ta kontakt om noen vil være med å bidra til det.

-       Ungdomsutvalget ser at det har vært liten interesse for Camp Villaks og vil i år ta pause fra det og heller ha andre arrangementer.

-       Det er søkt om tillatelse til å organisere fiske av pukkellaks for barn og unge ved utløpet av Storelva. Her vil ungdomsutvalget bidra.

-       Det ble gjort noen små justeringer av priser og kategorier på fiskekortpriser, men ingen generell økning.

-       I Kongsfjordelva ble det vedtatt å øke kvotene for smålaks etter den positive trenden fra i fjor. Dette innebærer at det blir lov å ta to laks pr fiskedøgn, hvorav inntil en av dem kan være 3 kilo/68 cm eller mer. Sesongkvota for lokale fiskere sette til totalt 10 laks, og inntil 3 av disse kan være 3kg/68 cm eller mer. 

-       I Storelva ble det vedtatt at en etter sesongen skal søke om å øke sesongkvoten for smålaks for lokale fiskere. Kvotene er satt i forskriften og det må derfor søkes om.

-       Det ble vedtatt å tilrettelegge mer for fiskere med nedsatt funksjonsevne, blant annet med redusert pris. Mer info om dette kommer senere.

-       En av de største sakene der det har vært en god del diskusjon gjennom høsten og vinteren var vedtektsendringer. NJFF har vedtatt ny mal som BJFF må følge om en fortsatt skal være medlem. Det ble enstemmig vedtatt å fortsatt være medlem av NJFF og der det blant annet betyr at en nå skal være åpen forening.

-       FeFo skal i gang med å revidere forpakterkontraktene til anadrome vassdrag. Årsmøtet vedtok enstemmig at styret oppretter et arbeidsutvalg som skal arbeide frem innspill i høringsrundene. Det har allerede vært et oppstartsmøte med FeFo og forpakter.

-       BJFF sender Ann Guttormsen Søreng og Geir Kristiansen til årsmøtet i NJFF-Finnmark, mens Ann og Arild Hammeren skal representere BJFF på årsmøtet hos Norske Lakselver senere i vår.

-       På årsmøtet ble det diskutert ulike løsninger for å få mer effektivt og oversiktlig oppsett av årsrapporter og saker til årsmøtet. Dette var første gang sakene ble fremlagt digitalt og en ser forbedringspotensiale.