NJFF årsmøte

BJFF deler erfaring om pukkellaks

NJFF- Finnmark har hatt årsmøte i Alta. Et viktig tema har vært bekjempelse av pukkellaks og aktuelle løsninger. Fra oss i BJFF synliggjorde vår leder – Geir Kristiansen hvilke planer og erfaringer vi har fra både Kongsfjordelva og Storelva.

 

BJFF Info
søndag 26.mars 2023 / 08:56

Sist helg hadde NJFF – Finnmark årsmøte. Fokus på møtet var pukkellaksen i tillegg til vanlige årsmøtesaker. Leder i BJFF, Geir Kristiansen holdt en times innlegg om vår erfaring med håndtering av pukkellaks i Kongsfjordelva og Storelva og om arbeidet nå frem mot sesongen 2023.

Pukkellaksproblematikken engasjerer, og det er viktig å samarbeide på tvers av foreningene og å dele erfaringene. BJFF har som kjent jobbet med ulike metoder for å ta ut pukkellaks fra elvene de siste årene. Nå er det fokus på å få fellesystemene til å fungere godt – både det å ta ut pukkellaks og ikke minst å la atlantisk laks, sjørøye og sjøørret få vandre så fritt som mulig opp i vassdragene.

Innlegget fra Geir ble tatt godt i mot og det ble utspring til en god diskusjon blant medlemslagene. BJFF er godt representert i NJFF Finnmark der Arild Hammeren er leder i Barne og ungdomsutvalget og Maria Moen er leder i Fiskeutvalget. På møtet i Alta deltok også Ann Søreng.