pukkellaks

Støtt oss å bekjempe pukkellaksen

Våre lakseelver, Kongsfjordelva og Storelva står snart foran en ny invasjon av russisk pukkellaks. Vi skal stoppe dem for å hindre at elvene blir ødelagt. Nå har du anledning å støtte oss i arbeidet. Vipps oss 102686.

BJFF Info
torsdag 16.februar 2023 / 19:51

Kongsfjordelva er oppnevnt av stortinget som et nasjonalt laksevassdrag og Kongsfjorden er nasjonal laksefjord. Dette betyr at de er ansett som svært viktige og skal ha et særskilt vern. Det er derfor svært viktig å ta vare på laksebestanden i Kongsfjordelva og ta de utfordringene villaksen møter på alvor. I Storelva er både laksen og sjørøya i utviklingsfaser.

 Berlevåg jeger og fiskerforening (BJFF) forpakter Kongsfjordelva og Storelva og laksebestanden har etter målrettet forvaltning utviklet seg positivt på 2000-tallet. Dette har gledet mang en laksefisker og stadig flere ønsker å fiske i elva ved verdens ende, men i årene fra 2017 til 2021 har bestanden gått noe tilbake og villaksstammen i Kongsfjordelva er fortsatt svært sårbar. 

 Nå står villaksen i Kongsfjordelva foran en ny og voldsom utfordring som krever store ressurser for å håndtere. Pukkellaksen har etablert seg og har kommet i stadig større antall i oddetallsårene siden 2017. I 2021 kom det omlag 2000 individer til vassdraget og det fryktes og forventes det mangedobbelte nå i 2023. 

 Staten vil støtte foreninga med innkjøp av fangstfelle og ansette personell til å røkte og håndtere fellene. Det er vi takknemlige for, men det er en rekke andre oppgaver og utfordringer som må løses og det vil være et behov for en massiv egeninnsats fra BJFF både i form av dugnadstimer og kapital. 

 BJFF har som mål å ha en miljøprofil i arbeidet som gjøres, med både så lite skade på naturen som mulig og å ha stort fokus på dyrevelferd hos den stedegne atlantiske laksen som skal opp i elva for å gyte. Lokaliteten som er egnet for å ha fella er langt fra allfarvei og den beste måten å frakte oppfanget pukkellaks er via sjøveien til Kongsfjord. Til dette kreves en driftssikker og trygg båt med tilhørende sikkerhetsutstyr. 

 Det vil også bli økt trafikk på stien fra veien ned til fjordbunnen. Her er det sårbar natur og behov for å legge klopper for å sikre trygg ferdsel for frakt av folk og utstyr på, og samtidig skåne naturen. Nede i fjordbunnen skal de som røkter fella bo i ukesvis bo i foreningas enkle hytter. Det er i dag ikke gode sanitærforhold og det er stort behov for å etablere dusj. Videre har det de siste årene blitt stor slitasje på utstyr i forbindelse med uttak av pukkellaks. Vade- og dykkeutstyr har fått hard medfart og det må investeres i nytt. Videre forsøker vi å realisere utprøving av kunstig intelligens for sortere ut pukkellaksen også i Kongsfjordelva.

 Samlet er det en stor oppgave for ei lita forening som BJFF er – både økonomisk og arbeidsmessig. BJFF håper derfor du vil være med å støtte arbeidet – og det rettes umåtelig stor takk til alle som vippser til 102686 og merker det for «pukkellaksbekjempelse 2023»

 De aller fleste fiskere som besøker Kongsfjordelva og Storelva sitter igjen med gode minner etter sine turer langs elva. Både unge og gamle, lokale og turister. Slik ønsker vi i BJFF at det også i fremtiden skal være. Vi håper du vil hjelpe oss med å få det til. Støtt oss – nå...!