logo

Spennende årsmøte nå i helga

Vi minner om at Berlevåg Jeger- og fiskerforening avholder årsmøte på Havblikk Søndag den 26.02.2022 klokken 18.00. Det er mange viktige saker som skal behandles, deriblant om hvem som kan bli medlem hos oss.

BJFF Info
lørdag 25.februar 2023 / 10:36

Vi vil virkelig anbefale våre medlemmer å sette av tid til kommende årsmøte. Det er igjen en rekke spennende saker som skal opp på møtet. Det er vanlige årsmøtesaker som regnskap, budsjett, priser på fiskekort, valg i de ulike utvalgene i foreningen. Årsrapporter fra de ulike utvalgene er som vanlig på agendaen. 

I tillegg skal det opp flere ulike tema som berører forvaltningen og fisket. Vi skal også avgjøre om hvilke rammer som skal gjelde for medlemskap. NJFF krever nå at vi skal bli en «åpen forening» som betyr at alle kan søke å bli medlem hos oss.

Her er noen av de andre sakene:

Laksebestanden i Kongsfjordelva var i negativ utvikling fra 2017 til 2021, og særlig i 2020 og 2021 kom det lite laks til vassdraget. Forut fjorårssesongen ble derfor blant annet kvotene satt ned. I fjor kom det heldigvis mer smålaks og det foreslås nå å øke på kvoten for smålaks.

- Fiskekortpriser og kategorier. Her er det foreslått små justeringer

- Tiltak for fiskere med nedsatt funksjonsevne

Fefo skal i gang med revisjon av forpakterkontraktene og ber om innspill fra foreningene. På årsmøtet får medlemmene mulighet å komme med innspill. 

Revisjon av vedtekter. Landsmøtet i NJFF har vedtatt ny vedtekts norm der det blant annet er krav om åpen forening. Vedtektsendringene skal tas opp på årsmøtet.

Pukkellaks. Det forventes ny invasjon av pukkellaks i 2023 og BJFF har oppretta ei arbeidsgruppe som jobber med forberedelser til sesongen. Vi står foran en krevende sesong med en mulig enorm pågang av pukkellaks som vi må handtere slik at ikke elvene våre blir rammet. Det blir fangstfelle i begge vassdragene. 

Husk å ha betalt medlemskontingent for å ha stemmerett

Velkommen til møtet - bli med å skape det bedre for BJFF, Kongsfjordelva og Storelva