Bringsdal og Fuskeland
Foto fra sone 2 Bringsdal mot Fuskeland

Fiskekort salgsstart 15.02.2023

Fiskerkortsalget for Mandalselva sone 2, 3 og 4 starter onsdag 15. februar kl 09.00 hos utsalgssteder og på websalg. Ordinært kortsalg på utsalgssteder i sone 3 og 4 vil starte i slutten av mai for laksekort. Nettsalget finner dere på INatur her. Salget i sone 1 vil starte noe senere, melding gis her. 

KarlGjermundDamli
onsdag 08.februar 2023 / 22:55

Vi ønsker gamle og nye fiskere velkommen til sesongen 2023!

Utsalgsstedene for sone 1 og 2 er Sandnes camping og Grønberg sport. Merk at Møll bensinstasjon ikke lenger er utsalgssted. Mandalselva Villakssenter og Joker Bjelland selger kort for sone 3 og 4. Grønberg sport selger også kort for sone 4 øvre del.

Det gjøres oppmerksom på at fiskekortene er personlige, dvs gjeldende for pålydende navn.

Ordinær fisketid er 01.06 - 31.08. 

Dere går som tidligere inn på Mandalselva her. Delsone 1, 3 og 4 Felles Nord for Manflåvatn er fellessoner. Delsonene i sone 2 og 4 blir å finne som egne delsoner under Mandalselva. Her vil også Mandalselva Øvre Holum med delsonene Hauge, Holmesland og Øvre Holum ligge.

Nytt fra 2022 var at det for delsonene i sone 2 og sone 4 er laget et eget 1. juni kort (gyldighet 1.juni kl 00.00 - 17.59). Hvis du vil fiske 1. juni er det dette kortet du skal kjøpe. Velger du dagskort 1. juni, vil du kjøpe neste tilgjengelige kort med gyldighet 1. juni kl 1800 - 2. juni kl 17.59. Merk at disse 1. juni kortene kun finnes på soner med begrenset kortsalg, og som har normal gyldighet kl 18.00 - 17.59 påfølgende døgn.

Nytt for 2023 er bl.a. at det på sone 2 Holmegård blir det økt fra 10 til 15 sesongkort a kr 2500. For Haugesonene blir gamle sone 2 Hauge B delt i to soner; Hauge B1 og Hauge B2 (skille i Bjørndalsbekken). Det blir ellers noen prisjusteringer på enkelte av delsonene.

 

Sale of fishing licences 2023

The sales of fishing licences starts at our websales wednesday 15. february 09.00 am. Licenses can be boght for Mandal river here.