BJFF

Spennende og krevende sommerjobber

Vil du være med å gjøre en innsats for den Norske villaksen og arbeide i Kongsfjordelva og Storelva lengst nord i landet ...? Velg å jobbe som elveoppsyn, og/ eller bli med i teamet som skal bekjempe pukkellaksen.

BJFF Info
tirsdag 10.januar 2023 / 17:32

Sesongen 2023 blir spennende med høy aktivitet i begge lakseelvene til Berlevåg Jeger og fiskerforening (BJFF). Det søkes nå etter både elveoppsyn med salg av fiskekort og forvaltningsarbeid, samt delta i arbeidet med å hindre at pukkellaksen får innpass i våre vassdrag. Dette er miljøarbeid av stor betydning – og tiden er nå. Derfor venter vi på søknaden fra nettopp deg som vil ha en sommerjobb i flott natur og godt forvaltede lakseelver.

Det vil opprettes flere stillinger, både som elveoppsyn og til bekjempelse av pukkellaksen i begge elvene. Send søknad til Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) for sesongen 2023 med hva du ønsker å jobbe med. Kontakt oss gjerne på epost eller telefon om du behøver mer info.

KONGSFJORDELVA
I Kongsfjordelva er det vaktordning i perioden fra 20. juni til 30. september. Arbeidet omfatter hovedsakelig salg av fiskekort, informasjon til fiskere, elveoppsyn, utleie og enkelt vedlikehold av hytter, bidrag i forvaltningsarbeid samt en del annet forefallende arbeid. I tillegg er det forventet pukkellaks og det er behov for flere som jobber med bekjempelse av den.

Her er det mulighet for en flott og spennende sommerjobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som samtidig liker å være mye ute i naturen. Elveoppsynet bor i foreningens hytte under oppholdet. 

Kongsfjordelva er en idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret. Vassdraget er inndelt i tre fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i et vakkert og fuglerikt brakkvannsområde i fjordbunn. Kongsfjordelva er et nasjonalt laksevassdrag i Berlevåg Kommune nord på Varanger-halvøya i Finnmark. For mer informasjon om elva sjekk vår hjemmeside, 
http://kongsfjordelva.no/ eller våre facebooksider.

STORELVA i Berlevåg
Elva munner ut i havneområdet i Berlevåg og er fersk å regne som lakseelv. Elva har omtrent 18 km lakseførende strekning, hvorav 8 km er åpent for fiske. Storelva har et mye omtalt og spennende prosjekt med registrering av fisk og sortering av uønsket fisk med bruk av kunstig intelligens. Elva renner gjennom flott barskt dalføre og dert meste her er uberørt natur. Så her er også en unik mulighet for den fjellvante som liker å være ute i uberørt natur. Vaktperiode 30. juni til 15.september. Også her vil det være arbeid med bekjempelse av pukkellaks. Les mer om Storelva på vår nettside:
http://kongsfjordelva.no/

 __________________________________________________________________

De ansatte vil i samarbeid med daglig leder i BJFF og aktuelle utvalgsledere legge opp arbeidsrutinene etter gjeldende instruks. Det kan også komme andre arbeidsoppgaver.

Ønsket kompetanse elvevakter
- Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige.
- Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs. 
- Erfaring fra oppsyn.
- Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, gjerne også finsk.
- Stor fordel med egen bil

-  Gjerne ha erfaring fra forvaltningsarbeid, drivtelling og lignende

Ønsket kompetanse bekjempelse av pukkellaks

  • Gjerne ha erfaring fra forvaltningsarbeid, drivtelling og lignende
  • Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige.
  • Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv
  • Være løsningsorientert og vant til å ta i et tak

Plettfri vandel kreves.

Søknadsfrist 1.mars 2023.
Opplys i søknaden hvilke tidsrom du ønsker å jobbe.
Også frivillige vakter oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til 

Daglig leder 
Ann Guttormsen Søreng : epost: angutts@gmail.com eller i posten til Berlevåg Jeger- og fiskerforening, v/ Ann Søreng, 9980 Berlevåg.

Vi kan også kontaktes på telefon:

Ann: 41249980 (elveoppsyn)

Håvard: 47758270 (pukkellaks)