flue

Hvem kan bli medlem i BJFF...?

Nye medlemsregler for foreninger tilsluttet NJFF (Norges Jeger og fiskerforbund) er vedtatt. Det forutsetter at BJFF også endrer reglene for hvem som kan bli medlem. Det vil ikke lengre være krav om lokal tilhørighet. Saken skal drøftes på kommende medlemsmøte 13 februar.

 

BJFF Info
mandag 30.januar 2023 / 12:28

BJFF har i mange år vært tilsluttet hovedorganisasjonen NJFF. Nå krever forbundet at alle medlemsforeninger skal være åpne – slik at hvem som helst – fra hvor som helst, kan søke medlemskap i de lokale fiskeforeningene. Det skal ikke lengre stilles krav om lokal tilknytning eller tilsvarende.

For vår fiskeforening vil det bety at det gamle prinsippet og regler om at for å bli medlem må det være en lokal tilknytning til Berlevåg. BJFF vil gå fra å være en «lukket» og lokal forening, til å bli en forening med åpent medlemskap for alle.

Det er kravet som NJFF nå stiller for også vår forening. Kommende medlemsmøte skal drøfte saken og kan gi råd til Årsmøtet.

Plakat