BJFF

Årsmøte 2023

En ny fiskesesong er på vei, men først må vi alle forberede oss. Derfor holder BJFF årsmøte 26 februar på Havblikk i Berlevåg. Det blir et møte med alvorstunge saker - deriblant pukkellaksen og planen for å bekjempe den så den ikke overtar våre lakseelver, Kongsfjordelva og Storelva. Har du også en sak som er viktig og bør ses på, så er frist å sende sak for årsmøtet 12. februar.

BJFF Info
tirsdag 10.januar 2023 / 07:20
Plakat årsmøte BJFF