Fiske etter oppdrettslaks

Ordinær fiskesesong er avsluttet men det vil foregå fiske etter rømt oppdrettslaks

Stine Eiterstraum
torsdag 01.september 2022 / 12:20

Sesongen for laksefiske er nå avsluttet- takk for en flott sesong. 

I perioden 1.september - 15.oktober vil det på strekningen vald 1- vald 12 foregå fiske etter rømt oppdrettslaks.