Laks 07.08.22, Laksforsen

Oppgang i Fellingforsen og Laksforstrappa

Stine Eiterstraum
tirsdag 09.august 2022 / 20:00

Vi ser en tydelig positiv trend på oppgangen i Fellingforsen og trappa fungerer godt. Tellinger fra 8. august viser at det gikk opp 74 fisk i trappen. Av dette kunne vi se 35 sjøørret og 39 laks, med god blanding av små- , mellom- og storlaks.  Trappen ser ut til å fungere godt etter den optimalisering som er foretatt. Her har vi ikke de totale tallene fra oppgangen klar enda, men vil komme tilbake med denne etterhvert. 

I Laksforsen har det gått opp flere laks enn tidligere. Summen for uka (1-7 august) er 551 sjøørret og 552 laks i tillegg til 29 ukjente. Totalen er nå 3129 ørret og 1464 laks og 31 ukjente.