Midtsesongevaluering 2022 Vefsna

Børre Rystad
onsdag 03.august 2022 / 21:14

Miljødirektoratets tillatelse forutsetter at vi ikke tar opp til sammen mer enn 1000 stk ( halvsesong kvoter 200 små-200 mellom -100 store) laks og 800 (400) stk sjøørret.
Pr. 23. juli ligger vi langt fra dette: 
Det er avlivet: 55 stk storlaks, 85 stk mellomlaks og 66 stk smålaks, totalsum laks 206 stk. I tillegg 15 stk sjøørret. 
I tillegg skal vi rapportere og avlive all Pukkellaks og oppdrettsfisk.
Det er rapportert 1 stk avlivet Pukkellaks og 9 stk oppdrettslaks.
Fiskerne er opptatt av å bevare laksestammen ved å sette ut 77% av laksen og 84% av sjøørreten.