Åpning av Fellingfors laksetrapp 16.08.22

Laksetrapp Fellingfors øst er åpnet!

Da er endelig laksetrappa i Fellingfors øst åpnet etter pålegg fra Miljødirektoratet.
 

Stine Eiterstraum
onsdag 17.august 2022 / 16:58

Vefsnlaks har hatt oppdraget,  og med god hjelp av entreprenør ble trappa tilbakeført til noenlunde samme tilstand som i 2018. Vannet ble satt på 16.08.22 kl 16.00 og vi håper laks og sjøørret finner veien videre opp i vassdraget på en lettere måte.

Åpning av Fellingfors laksetrapp 16.08.22
Fellingfors øst 16.08.22