Laks ca 90 cm, 7 juli 2022

Oppgang i Laksforstrappa

Her kommer ukens tall-

Stine Eiterstraum
tirsdag 12.juli 2022 / 20:28

Telleren i Laksforsen viste at fra den 07.07-11.07 har det passert 194 ørret og 81 laks.

Totalt har det sannsynligvis passert 379 ørret og 165 laks. 

Endelige total-tall vil presenteres ved sesongslutt. 

Ørret Laksforsen 10.07.22