Oppgang av laks i Laksforstrappa!

Det meldes om gode forekomster av laks og ørret

Stine Eiterstraum
torsdag 07.juli 2022 / 23:12

Telleren i Laksforstrappa har siste døgnet gitt oss følgende data: 

185 sjøørret og 84 laks. Største laks ble målt til hele 126 cm! 

Skitt fiske alle!