Forbudssone Skjervo

Fiske i Skjervo forbudt!

VeFi informerer om fiskeforbudet i Skjervo

Stine Eiterstraum
onsdag 22.juni 2022 / 10:54

Vi gjør oppmerksom på at alt fiske i Skjervo er forbudt. Dette er i henhold til lakse og innlandsfiskeloven. Skjerva er kraftig regulert gjennom uttak av kjølevann til aluminiumsverket, kommunalt drikkevann og kraftproduksjon, noe som gjør at oppvekstmulighetene for ungfisk er dårlige. Det er derfor ikke noe høstingsverdig overskudd av voksen fisk i elva. Regulantene forsøker å få til et mer miljøvennlig vannføringsregime, men Skjerva vil ikke bli åpnet for fiske før man har en bestand av laks og sjøørret som tåler å bli fisket på. 

 

Forbudssone Skjervo