Gapahuk  Vefsna Eiterstraum
Elveside

Åpning fiske Vefsna 2022

Få dager igjen nå- få med deg siste nytt.

Stine Eiterstraum
mandag 13.juni 2022 / 15:40

Ny teller ble installert i Laksforsen i dag. Trappen åpner så snart dette er ferdigstilt. Denne telleren vil ikke vise bilder på nett, men VeFi vil tilstrebe å legge ut ukentlige rapporter om oppgang.

I trapp Fellingfors (vest) installeres det nytt kamera i løpet av uke 24 og trappen åpner for oppgang rett etter. Rapporter vil bli lagt frem når dette er tilgjengelig fra konsulentfirma.

Kvoter og fiskeregler gjelder som forrige år og vi minner om desinfiseringsregler, årsavgift og krav om skjellprøver fra avlivet fisk.

Desinfiseringsstasjoner åpner 13.06.22 i Mosjøen og 14.06.22 på Trofors.

Fiskereglene og kortpåbud gjelder i hele elva, se gjeldende kartutsnitt for oversikt over fredningssoner og grense elv-sjø.

Temperaturen i elva er enda lav, og det er stor vannføring. Oppgang i Forsjorda skjer neppe før vannføringa er nede i 300m3/sek, og temperaturen over 8 ⁰C.

I vår har det vært arrangert fluefiskerkurs for damer, og siste samling vil bli avholdt på Eiterstraumen 15.06, i regi av VJFF, Norske Lakseelver og VeFi som stiller med kvote.

Det planlegges barne- og ungdomsfiske på Marsøra 3 juli. Dette i regi av VJFF, Norske lakseelver og kvote ved VeFi.

Grense elv-sjø Vefsna