Teksdalselva_06

Velkommen til Teksdalselva

Ørland/Bjugn JFF har i en årrekke lagt til rette for laksefiske for alle i Teksdalselva. Elva er enkel å ferdes langs, da det er stier langs elva.

Hanne Sørvik
mandag 30.mai 2022 / 11:40

Teksdalselva ligger 12 km fra Bjugn, i Ørland kommune. Kjør i retning Lysøysund, på fv. 721. Når du kommer til Teksdal:  Ta av til venstre på Asserøystranda i retning Oksvoll. Kjør 130 m, ta av til høyre. Du er ankommet Teksdal kraftstasjon. Fortsett på Assørøystrandveien mot Oksvoll, og etter 500 meter, tar du av til høyre, og du kommer fram til "Sjøhølen". Ved elva er det to ramper som gjør det mulig å fiske for bevegelseshemmede. 

Hvis du besøker elva, vil du bli mottatt av hyggelige oppsynsfolk, som gjerne veileder deg om fiske og atferd langs med elvebredden. 

Ved Teksdal kraftstasjon kan du parkere (lade bil), registrere fangst, og desinfisere utstyret du har med deg til elva. Husk å registrere utført desinfisering på elveguidens app. 

Starter du ved Sjøhølen, kan du levere skjellprøver her. Husk å rapportere fangst innen 4 timer, etter du fikk fisk på Elveguiden's app. Ved Sjøhølen finner du en av elvas to gapahuker. Den andre finner du i Kasthølen, begge er merket av på kartet. Ved sjøhølen er det også utedo. Toalettet blir sporadisk rengjort, og vi ber om at du forlater det, slik du ønsker å finne det. Det er bålpanne, og ved nede foreningens hytte. Hytta kan brukes etter avtale med kontaktperson.


Her er oversikt over soner i kart